Etapy pracy projektowej

Etap 1.

Stworzenie projektu koncepcyjnego zawierającego propozycje funkcjonalno - przestrzenne zagospodarowania wnętrza z uwzględnieniem rozwiązań technicznych niezbędnych do ich realizacji. Propozycje wstępne przedstawiające zarys umeblowania, układ posadzki, sufitów i oświetlenia, koncepcje rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych wnętrza. Celem tego projektu jest określenie kształtu i charakteru inwestycji. Na tym etapie sporządzane są rysunki projektowe, które mają przybliżyć klimat i styl wnętrza oraz określić kierunek dalszego projektowania. Projekt składa się z 3 wersji projektowych, na podstawie których, po konsultacji z inwestorem, powstaje ostateczna propozycja projektowa.

Etap 2.

Na tym etapie tworzone są wizualizacje oraz projekt techniczny, które mają na celu określenie szczegółowych rozwiązań technicznych, specyfikacji urządzeń, wytycznych i  materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia oraz kolorystyki. Projekt ten jest podstawą do zlecenia podwykonawcom szczegółowych projektów branżowych oraz wykonawczych i skoordynowany z nimi stanowi podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych. Występuje tu również zestawienie elementów wyposażenia, wraz ze specyfikacją, ceną oraz informacją dot. producenta, dostawcy i montera. W skład tej fazy projektowej wchodzi zestawienie cenowe potrzebnych elementów w celu oszacowania kosztów inwestycji.

Etap 3.

Nadzór autorski nad realizacją. Wizyty projektanta na miejscu realizacji projektu architektury wnętrz, w celu przedstawienia wykonawcom założeń projektowych oraz kontrolę jakości i zgodności wykonanych prac z projektem. Spotkania z wykonawcami poszczególnych elementów projektu. Koordynacja wykonania projektów branżowych oraz reprezentowania Klienta na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności z projektem, jakości wykonywanych robót i użytych materiałów. Na tym etapie wykorzystywana jest wiedza i profesjonalizm firm, które współpracują z pracownią